Matchis aanmeldformulier

header img

Aanmelden als Stamceldonor

Je wilt je aanmelden als stamceldonor, dat is geweldig! Je kunt je niet aanmelden voor 1 specifieke patiënt. Niet iedereen kan zich aanmelden als stamceldonor, dit is afhankelijk van je gezondheid en leeftijd. Mocht je niet in aanmerking komen en je wilt je toch inzetten voor het goede doel, word donateur van onze stichting. Ook dan kun je van onschatbare waarde zijn.

Geboortedatum
kg
cm
Het is geen probleem om bloed- en stamceldonor tegelijkertijd te zijn. Wij vragen dit omdat wij nauw samenwerken met Sanquin. Wel is het zo dat tijdens een stamceldonatieproces en 6 maanden na de donatie tijdelijk geen bloed gegeven mag worden.
We vragen dit omdat het belangrijk is dat het Nederlandse stamceldonorbestand een goede afspiegeling vormt van de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Patiënten met een niet-westerse achtergrond hebben dan een grotere kans op een match.